top of page
Privacyverklaring – K2-Media | Hondenfotograaf.be | Kurt Pas Photography

Versie: 08/04/2020

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door K2-Media van klanten en bezoekers van de website.

K2-Media met ondernemingsnummer 0894.960.404, gevestigd Zellaerstraat 63, 2820 Bonheiden (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Contactgegevens:

K2-Media
Kurt Pas
Zellaerstraat 63
2820 Bonhiden
Tel.: +32 492 27 95 98
E-mail: info@hondenfotograaf.be
https://www.hondenfotograaf.be
https://www.kurtpas.com

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

 

Uw persoonsgegevens worden door K2-Media verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Afhandelen van opdrachten en bestellingen.

 • Casting database van dieren.

 • Info noodzakelijk voor boekhouding, fiscaliteit, portretrecht en auteursrechten, overheidsverplichtingen.

 • Technisch noodzakelijke gegevens voor ICT-dooleinden (Functioneren websites)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail

 • Persoonlijke kenmerken: gender, geboortedatum, fysieke kenmerken

 • Identiteitsgegevens dieren: naam, soort, identificatiegegevens

 • Kenmerken dieren: fysieke kenmerken als gender, kleur, vachttypes, sociale kenmerken

 • Bedrijfsgegeven: Ondernemingsnummer, btw-nummer, contactpersonen

 • Door ons gemaakte beelden, of door u verstrekte beelden, waarop u of uw dier herkenbaar zijn afgebeeld

 

Geautomatiseerde persoonsgegevens

 

K2-Media neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om gegeven en besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van K2-Media) tussen zit. K2M-Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Hosting website: Wix

 • Website: Wix – google analytics

 • Webshop: oypo.be

 • Sociale media: facebook - instagram

 • Mail: gmail

 • Digitaal aanreiken van beelden: Wetransfer; OneDrive

 

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het afdrukken en verzenden van beelden

 • Boekhouding en fiscaliteit

 • Opdrachten die wij uitvoeren in onderaanneming

K2-Media geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijn

K2-Media bewaart je persoonsgegevens tot u ons verzoekt deze te verwijderen, of tot het vrijmaken van opslagruimte (verwijderen van foto’s), of tot stopzetting van onze activiteiten.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door K2-Media.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met K2-Media op te nemen.


U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 

Wijziging privacy statement

 

K2-Media kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

bottom of page